Velkommen til årsmøte i Nesodden karateklubb!
Dette er dagen der alle medlemmer (som er over 15 år, har vært medlem i mer enn én måned og er ajour med kontingenten) kan være med og bestemme hvem som skal sitte i styret, og komme med forslag til saker årsmøtet kan vedta.
Forslag til saker sendes til styretnkk@gmail.com innen mandag 26. februar 2024.
Har du forslag til kandidater til styret sendes til valgkomitéens leder på tor@detek.no
Vi håper du vil komme, det er både pizza og seigmenn å få, og det helt trygt: du blir ikke valgt noe verv om du ikke vil!
Påmelding på Spond. Vi møtes i ungdomsarenaen på Tangenten, inngang ved bowlen på ungdomsskolesiden av bygget. 
Sakspapirer vil bli tilgjengelig her på siden under «nyttig innhold»  i uke 9.
Hilsen fra styret i Nesodden karateklubb