Velkommen til årsmøte mandag 4.mars `24

Velkommen til årsmøte mandag 4.mars `24

Velkommen til årsmøte i Nesodden karateklubb! Dette er dagen der alle medlemmer (som er over 15 år, har vært medlem i mer enn én måned og er ajour med kontingenten) kan være med og bestemme hvem som skal sitte i styret, og komme med forslag til saker årsmøtet kan...