Om oss

Trenere

Nesodden Karateklubb sin målsetting er at trenergruppen har en høy standard. Følgende hovedkrav gjelder:

Faglig dyktighet og gode holdninger

Trenerne skal ha en god kunnskap om karate som kampkunst og beherske klubbens pensum praktisk og teoretisk innen grunnleggende teknikker, kata (mønster) og kumite (kamp) til minimum svartbelte-nivå. De skal i tillegg demonstrere og formidle svært gode holdninger til karate.

Trenerutdanning

Trenerne skal minimum ha gjennomført Norges Kampsportforbund sitt trenerutdanning kurs. Trener I er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom der blant annet forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen – med påfølgende konsekvenser for trenerrollen sett i forhold til målgruppen.

Politiattest

Idretten skal være et trygt sted å være for alle. Styret i Norgesidrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest uten merknad for seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Rune Eirik Flordalen

Rune Eirik Flordalen

Hovedtrener

Yondan (4. dan) svart belte
Email: flordalen@online.no
Telefon: +47 41 666 444

Lokaler

Gymsalen ved Nesoddtangen barneskole

Vi trener i gymsalen mellom Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole. Adressen til Nesoddtangen barneskole (og nærmeste parkering) er Kongleveien 16.

Organisasjon

Styret

Leder
Harald Herland
harald@applaus.no
95229442

Nestleder
Reinhard Hvidsten
reinhard.hvidsten@gmail.com
90762530

Medlemsansvarlig
Jacob Høigilt
mail@jacobhoigilt.net
41256832

Kasserer
Knut Fageraas
nkkregnskap@gmail.com

Medlem
Astrid Marie Huvestad

Kristine Dave-Amundsen

Ungdomsrepresentant
Ingrid Brede Faye

Valgkomitè
Petra Karlander

Tor Kristiansen