Nesodden karateklubb støtter The FairFight Foundation.
Organisasjonen ble etablert av Jindokai-medlemmer fra Nederland og England.
Målet er å lære jenter i India og Zimbawbe karate.
Disse jenter lever liv vidt forskjellig fra hva vi er vant med fra Norge.
Fattigdom kombinert med sårbarhet og utnyttelse er en del av deres daglige virkelighet.

Karate gir selvrespekt, mestring og styrke. Dette er viktig bidrag til likestilling og trygghet i dere liv.

Les mer om The FairFight Foundation på deres FaceBook side

Du har mulighet til å bidra økonomisk her.